Vår forretningsidé er:

Vi skal bidra til økt velvære, sunnhet og helse ved å gjøre topp kvalitet røye fra Rendalen lett tilgjengelig i folks hverdag.

Dette skal vi gjøre ved å tilby markedets sunneste og friskeste fisk  ved bruk av beste teknologi for oppdrett og foredling.

I en entusiastisk og kompetent organisasjon som tar ansvar for og sikrer matsikkerhet, dyrevelferd, miljø og bærekraft i hele verdikjeden.

Vår visjon:

Vi skal være verdens mest bærekraftige og miljøbevisste oppdrettsselskap.

Våre verdier:

Miljøvennlig  –  Bærekraftig  –  Ryddig  –  Trygg

Vi lover at:

Vi gir deg en kjemikaliefri oppdrettsfisk fri for sykdommer.
Vi har 100% fokus på miljø og bærekraft i alt vi gjør.
Vi gir fisken vår optimale forhold for trivsel og vekst.
Vi er en trygg arbeidsplass med et trygt produkt.