I planlegging av anlegget vi skal bygge på Åkrestrømmen i Rendalen Kommune har vi hensyntatt alle elementer ved en bærekraftig og miljøvennlig produksjon.

Vi skal bygge et «state of the art» oppdrettsanlegg som ivaretar fiskevelferd, bærekraft og miljø på beste mulige måte.

Se mer informasjon under fanene «Oppdrettsanlegget», «Visjon & Verdier» og «Bærekraft».