Vi har tatt utgangspunkt i FNs bærekraftsmål i planleggingen av oppdrettsanlegget og foredlingen. Dette er områder vi har stilt krav til ved prosjektering, utførelse og drift av anlegget.

Lavest mulig energiforbruk:
Vi resirkulerer 99% av alt vann.
Vekselbruk grunnvann – elvevann avhengig av temperatur.
Varmepumpe for oppvarming av vann, gjenvinning av varme fra avløpsvannet.

Minimere påvirkning av miljøet:
Vi infiltrerer avløpsvannet i grunnen – det tar fra 9-12 måneder før vannet når Storsjøen, da er det 100% rent.
Infiltrasjon gjør at vi har eliminert faren for rømning av fisk.
Røye spiser alt fôr, ingen fôrspill.
Biproduktene sendes til anlegg for produksjon av gjødsel eller biogass.
Vi tørker slammet til 30% – reduserer transportmengden med 2/3.
Vi bruker fiskekasser av papp – miljøvennlig, 100% resirkulert materiale. Pappkasser gir opptil 7 ganger redusert plass i transport, opptil 60% besparelser i pakkehåndtering, transport og gjenvinning.

Klikk for større bilde