Nå kan vi i innlandet melde oss på oppdrettseventyret som har skapt utrolige resultater og mange arbeidsplasser langs norskekysten.

Basis er kjent resirkulerings-teknologi utviklet av lakseoppdretterne for deres landbaserte produksjon av laksesmolt. Med fokus på fiskevelferd, bærekraft og miljø har vi forbedret anleggets miljøprofil ved en rekke nye, spennende løsninger.

Vi skal bygge et «state of the art» oppdrettsanlegg som ivaretar fiskevelferd, bærekraft og miljø. Verdens mest miljøvennlige oppdrettsanlegg og  Norges største landbaserte RAS-anlegg for oppdrett av røye.