Vi skal bygge et topp moderne oppdrettsanlegg for røye på Åkrestrømmen i Rendalen Kommune.

Anlegget vi skal bygge er et resirkuleringsanlegg (RAS) hvor 99% av alt vann gjenbrukes. Det er designet med stor fokus på fiskevelferd, driftssikkerhet, bærekraft og miljø.

Arktisk røye (salvelinus alpinus) er svært godt egnet for landbasert oppdrett; røye er en stimfisk som liker å stå tett. Den er usedvanlig hardfør og motstandsdyktig mot sykdommer og den vokser godt i kaldt vann.

Vi vil levere et friskt og rent kvalitetsprodukt oppdrettet i rent fjellvann.

– røye fra Rendalen. Ren kvalitet.