Anlegget vi skal bygge i Rendalen er et RAS-anlegg. Med dette menes at opptil 99% av alt vann som benyttes resirkuleres, noe som sparer både energi og miljø.

Basis er kjent resirkulerings-teknologi utviklet av lakseoppdretterne for deres landbaserte produksjon av laksesmolt. Smolten står i slike anlegg til den er ca. 100 gram før den settes ut i sjø. Med fokus på fiskevelferd, bærekraft og miljø har vi forbedret anleggets miljøprofil på en rekke områder.

Vi har full kontroll på alle viktige faktorer som påvirker fiskens helse og trivsel, som vannkvalitet, vanntemperatur, lys, oksygen og fôring. Dette gir oss en unik mulighet til å dokumentere fiskens oppvekstvilkår og resultatet er god fiskehelse og et fantastisk rent og naturlig produkt.