Nå kan vi i innlandet melde oss på oppdrettseventyret som har skapt utrolige resultater og mange arbeidsplasser langs norskekysten. Ved å bruke samme teknologi som er utviklet av lakseoppdretterne trenger vi ikke lenger en kystlinje for å oppdrette fisk.

Vi skal bygge Norges største landbaserte RAS-anlegg for oppdrett av røye basert på denne teknologien. I første byggetrinn vil vi produsere 1.000 – 1.500 tonn/år, men konsesjonene tillater en årlig produksjon på i overkant av 6.000 tonn.

Fra vårt eget foredlingsanlegg vil vi levere både hel sløyet røye og fileter i ulike pakninger.