Røye (Salvelinus alpinus) er en fisk i laksefamilien. Røye er en fantastisk god matfisk som kan stekes, grilles, røykes, rakes og kan spises rå som sushi.

Røye egner seg perfekt til oppdrett. Den er en arealeffektiv stimfisk som kan stå 3 ganger så tett som laks og er usedvanlig hardfør. I anlegget vil røya leve hele sitt liv under kontrollerte og optimale forhold som vil sikre god fiskehelse og god vekst, uten bruk av vaksiner eller antibiotika.