Rendalen kommune er Sør-Norges største kommune i areal, større enn Vestfold fylke.

Med flotte innsjøer og store naturområder er Rendalen et optimalt sted for landbasert oppdrett. Tilgangen på store mengder rent vann og gode grunnforhold har lagt planene godt til rette for oss i Rendalsfisk.

Fiskevollen, Norges best bevarte innenlands fiskevær (foto: John Fiskvik).