Rendalsfisk skal bygge et topp moderne oppdrettsanlegg for røye i Rendalen. Ferdig utbygd, og med full foredling, vil Rendalsfisk kunne sysselsette 40-50 personer, en betydelig arbeidsplass i regionen.
Anlegget som planlegges er et resirkuleringsanlegg (RAS) hvor 99% av alt vann gjenbrukes. Det er designet ut fra fiskevelferd og driftssikkerhet. Anlegget vil bli bygget på kjente løsninger og produkter fra anerkjente leverandører til laksenæringen.
Rendalsfisk kan bli et lokomotiv for innenlands oppdrett. Ved først å etablere av et stort anlegg for oppdrett og foredling i Rendalen og så bli en viktig kompetansepartner for andre interessenter i regionen som ønsker å satse på fiskeoppdrett.
Vi har konsesjon på 2.250 tonn maksimal tillatt biomasse og i første byggetrinn vil vi produsere ca. 1.000 tonn røye per år. Det gir en årlig omsetning på over 100 millioner kroner og en EBIT-margin på ca. 40%.
Ishavsrøye er svært godt egnet for landbasert oppdrett; røye er en stimfisk som liker å stå tett. Den er usedvanlig hardfør og motstandsdyktig mot sykdommer og den vokser godt i kaldt vann.
Vi bruker ikke kjemikalier, vaksiner, medisiner eller antibiotika. Resultatet er et friskt og rent kvalitetsprodukt som forbrukere etterspør.