Forretningsidé:
Forretningsidéen forteller hvorfor vi er til. Den beskriver hva vi skal gjøre, hvordan vi skal gjøre det og overfor hvem vi skal gjøre det. Forretningsideen forteller hvilket hav vi skal seile på.

Vår forretningsidé er:

Vi skal bidra til økt velvære, sunnhet og helse ved å gjøre topp kvalitet røye fra Rendalen lett tilgjengelig i folks hverdag.

Dette skal vi gjøre ved å tilby markedets sunneste og friskeste fisk  ved bruk av beste teknologi for oppdrett og foredling.

I en entusiastisk og kompetent organisasjon som tar ansvar for og sikrer matsikkerhet, dyrevelferd, miljø og bærekraft i hele verdikjeden.

Visjon:
Hvorfor vi går på arbeid. Visjonen er fyrtårnet vi seiler mot. En sterk og god visjon handler ikke om å formulere ord, men om å velge retning. Den forteller hvor vi skal reise sammen.

Vår visjon:

Vi skal være verdens mest bærekraftige og miljøbevisste oppdrettsselskap.

Verdier:
Verdiene er et felles verdisett for virksomheten vår. Våre personlighetstrekk. Det som skal kjennetegne oss i ett og alt.  Verdiene er navigasjonsverktøyet og driver oss frem mot visjonen. Verdiene gjør oss tydelige og hjelper oss til å ta beslutninger i hverdagen.

Våre verdier:

Miljøvennlig  –  Bærekraftig  –  Ryddig  –  Trygg

Løfter:
Det vi lover eierne våre, medarbeiderne våre, kundene våre og omgivelsene. De er konkrete og målbare. Løftene er det vi bærer med oss om bord, det som gjør at folk blir med oss.

Vi lover:

Vi gir deg en kjemikaliefri oppdrettsfisk fri for sykdommer.
Vi har 100% fokus på miljø og bærekraft i alt vi gjør.
Vi gir fisken vår optimale forhold for trivsel og vekst.
Vi er en trygg arbeidsplass med et trygt produkt.