Rendalsfisk skal investere 185 millioner kroner i et nytt oppdrettsanlegg for røye i Rendalen, hvorav 50 millioner er egenkapital. Mye av kapitalbehovet er dekket, men etableringen forutsetter at egenkapitalen på cirka 50 millioner kroner kommer på plass.

Rendalsfisk har fått med seg nestor og pioner innen moderne fiskeoppdrett, Bjørn Myrseth, på laget. Han har vært styreleder Morpol (verdens største på foredling av fisk), direktør i Marine Farms og Stolt Sea Farm og har en rekke styreverv, herunder Atlantic Sapphire som bygger et gigantanlegg for
lakseoppdrett i Miami i USA.

«Nå kan innlandet melde seg på oppdrettseventyret som har skapt utrolige resultater og mange arbeidsplasser langs norskekysten. Ved å bruke samme teknologi som er utviklet av lakseoppdretterne trenger man ikke lenger en kystlinje for å oppdrette fisk», sier Bjørn Myrseth.

Vi håper å få med oss lokale investorer som ser potensialet i å bidra til at fiskeoppdrett blir et nytt industrieventyr i innlandet, samtidig som investeringen vil bygge betydelige aksjonærverdier,

Dette er en unik investeringsmulighet som kan gi solid avkastning. I tillegg vil vi skape varige arbeidsplasser i en ny varig næring for innlandet.

Anlegget som planlegges er et resirkuleringsanlegg (RAS) hvor 99% av alt vann gjenbrukes. Det er designet ut fra fiskevelferd og driftssikkerhet. Anlegget vil bli bygget på kjente løsninger og produkter fra anerkjente leverandører til laksenæringen.

RAS-anlegget med avdelinger for klekkeri, startfôring, påvekst, matfisk og foredling.

Rendalsfisk kan bli et lokomotiv for innenlands oppdrett. Ved først å etablere av et stort anlegg for oppdrett og foredling i Rendalen og så bli en viktig kompetansepartner for andre interessenter i regionen som ønsker å satse på fiskeoppdrett.

Vi har konsesjon på 2.250 tonn maksimal tillatt biomasse og i første byggetrinn vil vi produsere ca. 1.000 tonn røye per år. Det gir en årlig omsetning på over 100 millioner kroner og en EBIT-margin på ca. 40%.

Ishavsrøye er svært godt egnet for landbasert oppdrett; røye er en stimfisk som liker å stå tett. Den er usedvanlig hardfør og motstandsdyktig mot sykdommer og den vokser godt i kaldt vann.

Vi bruker ikke kjemikalier, vaksiner, medisiner eller antibiotika. Resultatet er et friskt og rent kvalitetsprodukt som forbrukere etterspør.