Anlegget vi skal bygge i Rendalen er et RAS-anlegg. Med dette menes at opptil 99% av alt vann som benyttes resirkuleres, noe som sparer både energi og miljø.

Teknologien er testet og optimalisert i laksenæringens smoltproduksjon.

Vi har full kontroll på alle viktige faktorer som påvirker fiskens helse og trivsel, som vannkvalitet, vanntemperatur, lys, oksygen og fôring. Dette gir oss en unik mulighet til å dokumentere fiskens oppvekstvilkår. Vi skal ikke bruke medisiner eller kjemikalier i produksjonen og resultatet er god fiskehelse og et fantastisk rent og naturlig produkt.

Dette sikrer en god fiskehelse og et topp kvalitetsprodukt. Uten bruk av vaksiner eller medisiner.

Kjemikaliefri oppdrettsfisk fri for sykdommer.

 

Komplett oppdrettsanlegg med klekkeri, startfôring, påvekst,
matfisk og foredling.